ابزار جراحی اینتکس

ابزار جایگذاری رینگ اینتکس

نحوه جایگذاری رینگ اینتکس به روش دستی

جایگذاری رینگ اینتکس به روش دستی شامل 10 مرحله است که با جزئیات در زیر توضیح داده شده است.

 

مرحله اول: آماده سازی بیمار برای جراحی (Speculum) مرحله دوم: تعیین مرکز (11 mm Zone Marker) مرحله دوم: تعیین مرکز(Sinskey Hook)
مرحله سوم: نشانه گذاری محل برش و قرارگیری رینگ اینتکس (Incision & Placement Marker – IPM) مرحله سوم: نشانه گذاری محل برش و قرارگیری رینگ اینتکس (Take Pachymeter Reading) مرحله چهارم: برش محل (D&K Diamond Knife)
مرحله پنجم: ایجاد پاکت در محل برش (Pocketing Hook) مرحله ششم: بازکردن پاکتها  (Symmetric Glide) مرحله هفتم: قرار دادن ابزار تعیین کننده مرکز با استفاده از خلاء (Vacuum Centering Guide – VCG)

مرحله هشتم: ایجاد تونل در محل برش (Vacuum Centering Guide – VCG)

مرحله هشتم: ایجاد تونل در محل برش (Symmetric Glide) مرحله هشتم: ایجاد تونل در محل برش (Dissectors CCW and CW)
مرحله نهم: جایگذاری رینگ اینتکس(Intacs® Inserts Forceps/Carrier) مرحله نهم: جایگذاری رینگ اینتکس(Forceps Inserting Intacs® into Eye) مرحله نهم: جایگذاری رینگ اینتکس (Sinskey Hook)
   
مرحله دهم: بخیه زدن محل برش (10-0 or 11-0 Nylon Ophthalmic Sutures)    
تمامی حق و حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است

Search