رییس کنگره : عسگر دوستدار

دبیر علمی : دکتر پیام نبوتی

دبیر اجرایی : ناصر صادقپور

با همکاری : گروهای آموزشی اپتومتری دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید پزشکی، مشهد مقدس، تهران و زاهدان

زمان : ۵ الی ۷ مرداد ماه ۱۴۰۱ مکان : تهران سالن همایش های رازی

Read more

ESCRS 40th Congress

چهلمین کنگره ESCRS در میلان تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

 

لطفا تخصص خود را اینجا واردنمایید
لطفا موبیایل خود اینجا وارد نمایید

۴۹th ECLSO Congress

چهل و نهمین کنگره ECLSO در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

جزئیات بیشتر منتشر خواهد شد