تنطیمات دستگاه فمتوی ویکتوس برای رینگهای اینتکس و فرارارینگ

یکی از روشهای جلوگیری از پیشرفت و یا درمان قوز قرییه  استفاده از رینگهای داخل قرنیه می باشد . برای کار گذاشتن این رینگها داخل قرنیه نیاز است  تونلی داخل قرنیه ساخت که بتوان رینگها را داخل آن قرار داد .

در گذشبه ساخت تونل به روش دستی و با استفاده از وسایل مکانیکی انجام میشد ولی با پیشرفت تکنولوژی برای ساخت تونل از دستکاههای قمتو استفاده میشود که ساخت تونل با دقت بالا و به راحتی انجام می گیرد . رینگهای انتکس و فرارارینگ و همچنین دستگاه فمتوی ویکتوس  از مشهور ترین رینگها و دستگاهها می باشند .

به علت اینکه روش مشخص کردن تونل و برش قرنیه استاندارد ثابتی وجود ندارد  اطلاعات ورودی به دستگاهها فرمتهای متقاوتی دارد . در ضمیمه زیر  روشهای ورود اطلاعات مربوط به رینگهای اینتکس و فرارارینگ را برای دستگاه فمتوی ویکتوس مشخص شده است .